Herodsfoot Audio Trail

Herodsfoot ligt verdoken in een vallei, diep uitgesneden door een rivier en onaangetast door de laatste ijstijd. De killas rotsen bevatten aders met loodglans, een erts met lood en zilver. Deze werden tenminste vanaf de 17de eeuw gedolven door zijdelings in de bergflanken te graven, ook wel adit mijnbouw genoemd. Tegen de 19de eeuw bevonden de mijnen zich ondergronds: de liften en pompen werden eerst met water dan met stoom aangedreven. De mijnbouw was ongeveer 20 jaar lang zeer productief, maar tegen het einde van de eeuw kwam hier een einde aan. De vallei bleek ook geschikt voor de productie van explosieven. Het woud leverde het houtskool dat nodig was om explosieven te maken.

De diepe vallei, omringd door bos, absorbeerde en neutraliseerde de impact van de explosies die regelmatig plaatsvonden. De oorspronkelijke eigenaars van het buskruitbedrijf East Cornwall Gunpowder Company waren Quakers en verkochten hun product strikt voor industrieel gebruik. De Herodsfoot explosieven werde getransporteerd doorheen Groot Britannië tot de productie stop werd gezet in 1965.

Herodsfoot was een eeuw lang een bruisende industriegemeente met een eigen kerk, maar met de productiestop viel het dorp terug op haar landbouwactiviteiten.

Listen to the Podcast