Liskeard & Caradon Railway – Tokenbury Corner

De weidse open ruimte naast Caradon Hill geeft een idee van het landschap waaruit de industriële geschiedenis van de streek ontsprong. In het Noorden rijst de granietheuvel tot 1000 voet boven zeeniveau waardoor het een geschikte plaats werd voor 20ste eeuwse zendmasten.

In het Zuiden en Oosten verweerden de harde gesteenten tot open valleien met afzettingen in de breuklijnen en waar aders met loodglans werden ontgonnen voor goud en zilver. De afgelegen rivier Tamar snijdt doorheen het graniet en zorgt voor de grens tussen Devon en Cornwall. Op een heldere dag kunt u de granieten tors van Dartmoor waarnemen. Hier vindt nog steeds mijnbouw plaats.

Ten oosten van de parking kunt u de granieten spoorwegbalken naar Minions volgen. Her en der zijn de overblijfselen van verlaten mijnen te zien. De weg leidt verder in noordwestelijke richting langsheen de talloze vervallen gebouwen van de South Caradon mijn naar Gonama waar het erts per spoor opgehaald werd.

Listen to the Podcast